دکتر پدرام پاک ضمیر

دکتر پدرام پاک ضمیر

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

جراح و دندانپزشک